มารยาทพื้นฐานของญี่ปุ่น

1. คันโตชิดซ้าย คันไซชิดขวา การขึ้นลงบันไดเลื่อน อย่ายืนขวางบันได้ เพราะจะมีการเว้นทางไว้สำหรับคนที่เร่งรีบจะได้เดินขึ้นลงได้สะดวก โดยปกติแล้วจะให้ยืนชิดซ้าย ยกเว้นภูมิภาคคันไซที่จะยืนชิดขวา ... READ MORE