ภูมิภาคคันไซ(Kansai)

รวมข้อมูลการเที่ยว คันไซ(Kansai) ภูมิภาคคันไซ(Kansai)เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมานานนับพันปีเพราะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีตถึง 2 ... READ MORE