วันฉลองบรรลุนิติภาวะ

วันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ ก่อนปี 2000 นั้น ถูกกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง ด้านกฎหมาย ทำให้มีการเปลี่ยนวันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ ให้เป็นวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน ... READ MORE

ทัวร์ Outlet

เอาท์เล็ต หมายถึงสถานที่ช้อปปิ้งสินค้ารุสต็อก ที่หลายๆ ประเทศมี แม้แต่ที่เมืองไทย แถวๆ พัทยา เหตุผลที่เอาท์เล็ตพวกนี้มักไปอยู่ที่ไกลๆ ... READ MORE

ออนเซ็นที่ญี่ปุ่น

 😆 ออนเซ็นนั้นเป็นการแช่น้ำร้อนซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ แต่ละที่ก็จะมีส่วนผสมของธาตุเหล่านี้แตกต่างกัน ทำให้เมื่อแช่แล้วเราจะรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกาย ... READ MORE

เห็ดภูเขา Kinoko

ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาอย่างญี่ปุ่นจะมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ซึ่งก็คือบรรดาเห็ดพันธุ์ต่างๆที่พร้อมใจกันผลิตดอกออกผลมาให้เราได้ชิมกัน ... READ MORE