ภูมิภาคโอกินาว่า(Okinawa)

รวมข้อมูลการเที่ยว โอกินาว่า(Okinawa) โอกินาว่า(Okinawa) เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆกว่า 12 เกาะ บริเวณครึ่งหนึ่งของเกาะนันเซ โชโตะ(Nansei Shoto) ห่างจากเกาะคิวชูไปกว่า ... READ MORE

ภูมิภาคคิวชู(Kyushu )

รวมข้อมูลการเที่ยว คิวชู(Kyushu) ภูมิภาคคิวชู(Kyushu )เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะใหญ่ฮอนชู ประกอบไปด้วยเมืองท่าสำคัญๆหลายแห่งที่ใช้ติดต่อ ค้าขายกับชาวจีน ... READ MORE

ภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชิโกกุ(Shikoku) พื้นที่ต่างๆใน ชิโกกุ(Shikoku) 🙄 คากาว่า(Kagawa) 🙄 เอฮิเมะ(Ehime) 🙄 โทคุชิมะ(Tokushima) 🙄 โคจิ(Kochi) READ MORE

ภูมิภาคชูโกกุ(Chugoku)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชูโกกุ(Chugoku) ภูมิภาคชูโกกุ(Chugoku) มีความหมายว่า “ภูมิภาคที่อยู่ตรงกลาง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะฮอนชู ถัดจากภูมิภาคคันไซ(Kansai) หรือบางคนเรียกว่า West Kansai ... READ MORE