ภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชิโกกุ(Shikoku) พื้นที่ต่างๆใน ชิโกกุ(Shikoku) 🙄 คากาว่า(Kagawa) 🙄 เอฮิเมะ(Ehime) 🙄 โทคุชิมะ(Tokushima) 🙄 โคจิ(Kochi) READ MORE

ภูมิภาคชูโกกุ(Chugoku)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชูโกกุ(Chugoku) ภูมิภาคชูโกกุ(Chugoku) มีความหมายว่า “ภูมิภาคที่อยู่ตรงกลาง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะฮอนชู ถัดจากภูมิภาคคันไซ(Kansai) หรือบางคนเรียกว่า West Kansai ... READ MORE

ภูมิภาคคันไซ(Kansai)

รวมข้อมูลการเที่ยว คันไซ(Kansai) ภูมิภาคคันไซ(Kansai)เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมานานนับพันปีเพราะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีตถึง 2 ... READ MORE

ภูมิภาคชุบุ(Chubu)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชุบุ(Chubu) ภูมิภาคชุบุ(Chubu)มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายอยู่ติดกับภูมิภาคคันโต(Kanto)และภูมิภาคคันไซ(Kansai)มีเทือกเขาสูงชันทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากในภูมิภาคนี้ ... READ MORE