นั่ง Kanazawa Loop bus

การเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองและระหว่างเมืองต่างๆ โดยมีเครือข่ายกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

Kanazawa Loop bus เป็นรถบัสที่นิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะรถจะวิ่งวนเป็นวงกลมรอบเมืองคานาซาว่า โดยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟคานาซาว่าและจะจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มีรถทุกๆ 12 นาที เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น.

สามารถที่จะซื้อบัตรเป็นเที่ยวก็ได้ ราคาเที่ยวละ 200 เยน แต่หากใครวางแผนที่จะเที่ยวทั้งวันสามารถซื้อบัตรแบบ 1 วันได้ (One Day Pass) สามารถใช้ขึ้นและลงรถได้ไม่จำกัดครั้ง ราคา 500 เยนต่อ 1 ใบ

สถานีที่ท่องเที่ยวที่ผ่าน: ปราสาทคานาซาว่า, หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ, สวนเค็นโรคุเอ็น, พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21