ภูมิภาคชูโกกุ(Chugoku)

รวมข้อมูลการเที่ยว ชูโกกุ(Chugoku) ภูมิภาคชูโกกุ(Chugoku) มีความหมายว่า “ภูมิภาคที่อยู่ตรงกลาง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะฮอนชู ถัดจากภูมิภาคคันไซ(Kansai) หรือบางคนเรียกว่า West Kansai ... READ MORE