เห็ดภูเขา Kinoko

ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาอย่างญี่ปุ่นจะมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ซึ่งก็คือบรรดาเห็ดพันธุ์ต่างๆที่พร้อมใจกันผลิตดอกออกผลมาให้เราได้ชิมกัน ... READ MORE