อราชิยาม่า (嵐山 - Arashiyama) 

  อราชิยาม่า (嵐山 – Arashiyama) นั้นเป็นเขตหนึ่งที่ตั้งอยู่สุดขอบตะวันตกของเมืองเกียวโต สถานที่อันแสนมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ครั้งสมัย Heian Period (794-1185) ... READ MORE