“สวนอุเอโนะ”

“สวนอุเอโนะ” สวนสาธารณะแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเขตไทโต จ.โตเกียว นอกจากจะเป็นแหล่งชมซากุระขึ้นชื่อแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของวัด บ่อน้ำที่มีดอกบัว พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์สถานอีกด้วย ... READ MORE