จัดอำดับเมืองน่าอยู่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด46จังหวัด แต่ละเมืองมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันบางจังหวัดมีธรรมชาติที่สวยงามมีอากาศที่ดีและบางจังหวัดค่อนข้างจะแออัดหรือสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่.. ... READ MORE