“สวนอุเอโนะ”

“สวนอุเอโนะ” สวนสาธารณะแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเขตไทโต จ.โตเกียว นอกจากจะเป็นแหล่งชมซากุระขึ้นชื่อแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของวัด ...
READ MORE

วัดโทไดจิ (Todai-ji Temple)

วัดโทไดจิ (Todai-ji Temple) ตั้งอยู่ในจังหวัดนาระ เป็นวัดหลักของนิกายเคะง็อนและมีชื่อทางการว่า กิงโกะเมียวชิเตะโนะ โกะโคะคุโนะ เทะระ ...
READ MORE