ภูมิภาคโอกินาว่า(Okinawa)

รวมข้อมูลการเที่ยว โอกินาว่า(Okinawa) โอกินาว่า(Okinawa) เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆกว่า 12 เกาะ ...
READ MORE