เมืองน่าเที่ยวในญี่ปุ่น เสน่ห์ความประทับที่รอคุณสัมผัส

เกียวโต

แนะนำเมืองหลวงปัจจุบันไปแล้วก็ต้องต่อด้วย เกียวโต (Kyoto/京都) อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงการันตีความน่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และบอกเล่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น โดย สมบัติของชาติ ราว 20% และ สมบัติสำคัญทางวัฒนธรรม ราว 14% ของญี่ปุ่นนั้นอยู่ในเมืองนี้ ในปี ค.ศ. 1994 ยูเนสโก ได้ให้การรับรองกลุ่มมรดกโลกในนครเกียวโต ในนามของ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวโตโบราณ (เมืองเกียวโต, อุจิ และ โอะสึ) 17 สถานที่ เช่น ศาลเจ้าคะมิงะโมะ (上賀茂神社), ปราสาทนิโจ (二条城) เป็นต้น นอกจากนี้ยังงดความด้วยธรรมชาติที่มีเสน่ห์หลากหลายตามฤดูกาล พร้อมกิจกรรมน่าสนุกมากมาย เช่น ปั่นจักรยานชมเมือง ร่วมพิธีชงชา แต่งกายในชุดโบราณชมเมือง ลิ้มรสอาหารและขนมแบบดั้งเดิม เป็นต้น