เที่ยวเมืองเก่า ชิราคาว่าโกะ

ชิราคาว่าโกะ เป็นพื้นที่หมู่บ้านริมแม่น้ำโชงาวะ(Shogawa River) ยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า ได้ถูกประกาสให้เป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโกในปี 1995 ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำไร่แบบดั้งเดิม gassho-zukuri farmhouses โดยบางแห่งมีอายุกว่า 250 ปี สวยงามดรีกรีมรดกโลกและความขลังของสถานที่แห่งนี้ เพราะมันสวยมาก ที่สำคัญคือเที่ยวได้ทั้งปี แถมแต่ละฤดูก็ได้วิวที่ต่างกันไป ยิ่งถ้าหากได้ไปในช่วงฤดูหนาว จะได้เห็นหิมะ สีขาวทั่วทั้งหมู่บ้านเลยล่ะครับ

หมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่มี Gassho-zukuri Gassho-zukuri เป็นรูปแบบการสร้างบ้านแบบญี่ปุ่น โดยการเอาไม้มาจัดวางคล้ายพนมมือและมีหลังคาที่เป็นแพลาด Gassho-zukuri เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ในเฉพาะ Shirakawa-go และ Gassho-zukuri เท่านั้น

ในปี 1995 Gassho-zukuri ของชิราคาโกะและ Gokayama ได้รับการขึ้นทะเบียนเป๊นมรดกโลกโดย UNESCO’s world cultural heritage site หมู่บ้านชิราคาโกะเป็นหมู่บ้านที่มี Gassho-zukuri มากที่สุดถึง 152 หลังจาก 3 หมู่บ้านที่ถูกเลือก Gassho-zukuri ยังคงมีผู้อยู่อาศัยจนปัจจุบันนี้ วัด, โรงนา, ศาลเจ้า, ทางน้ำ เป็นสิ่งที่ถูกคัดเลือกให้เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ด้วย การได้ชมทิวทัศน์ของบ้านพร้อมๆกับธรรมชาติทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนการมองอาณาเขตที่ยังไม่ได้มีการค้นพบมาก่อน

บางตึกเปิดให้เขาชมได้ เข่น พิพิธพัฒน์ Former Toyama Family Folklore และ Myozenji นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Shirakawa-go และชมด้านใน Gassho-zukuri ในเวลาเดียวกัน