เทศกาลโคอิโนโบริ ณ สะพานแขวนริวจิน

“ธงปลาคาร์ฟที่ได้รับบริจาคจากทั่วญี่ปุ่นจะแหวกว่ายอย่างสง่าสวยงาม
เชิญเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามที่หาดูได้เฉพาะเดือนพฤษภาคม ณ หุบเขาฮานะนุกิซึ่งล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ”

 

สะพานแขวนริวจินยาว 375 เมตร สูงจากเขื่อนแม่น้ำ 100 เมตร โดยการก่อสร้างที่แข็งแรงจึงมีความปลอดภัยมาก ถึงแม้จะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็ตาม ที่ผ่านมาเคยมีคนข้ามสะพานพร้อมกันถึง 3500 คน ที่นี่ได้ใช้วิธีการก่อสร้างที่ทนทานต่อแรงลม โดยสายเคเบิลเป็นลวดขนาน จึงทำให้สะพานมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากสามารถกระโดดบันจีจัมพ์ได้