เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (Japan)

ญี่ปุ่น (Japan ) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ซึ่งมีความหมายว่า “ดินแดนต้นกำเนิดพระอาทิตย์” หรือ “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”

สัญลักษณ์ที่สำคัญของญี่ปุ่น นอกจากพระอาทิตย์ซึ่งเป็นวงกลมสีแดงที่อยู่ในธงชาติแล้ว ก็ยังมีภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุด และดอกซากุระซึ่งจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเป็นช่วงที่มีผู้คนมาชมความงามเป็นจำนวนมากทั้งชาวญี่ปุ่นเองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สภาพภูมิศาสตร์และเขตการปกครอง
แผนที่ประเทศญี่ปุ่น
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามภูมิภาค
ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลรอบด้าน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 130,000 ตารางกิโลเมตร แต่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 120 ล้านคนซึ่งมากกว่าประเทศไทยเกือบ 1 เท่า สำหรับเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น คือ UTC+9 ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

เกาะต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นเรียกรวมกันว่า หมู่เกาะญี่ปุ่น (Japanese Archipelago ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะ โดยสามารถแบ่งออกเป็นเกาะหลักๆ ได้ทั้งหมด 4 เกาะ ซึ่งเรียงขนาดจากใหญ่ไปเล็กได้ดังต่อไปนี้

เกาะฮอนชู (Honshu )
เกาะฮอนชูเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ประกอบด้วย 5 ภูมิภาค ได้แก่ โทโฮคุ (Tohoku ), คันโต (Kanto), จูบุ (Chubu ), คันไซ (Kansai ) และ จูโงกุ (Chugoku)

เกาะฮอกไกโด (Hokkaido )
เกาะฮอกไกโดตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเกาะที่ตั้งของภูมิภาคและจังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido )

เกาะคิวชู (Kyushu )
เกาะคิวชูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของญี่ปุ่น เป็นเกาะที่ตั้งของภูมิภาคคิวชู (Kyushu)

เกาะชิโคกุ (Shikoku )
เกาะชิโคกุเป็นเกาะที่ตั้งของภูมิภาคชิโคกุ (Shikoku ) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะฮอนชูและคิวชู

รวมแล้วประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยภูมิภาคทั้งหมด 8 ภูมิภาค และแบ่งย่อยได้เป็น 47 จังหวัด มีเมืองหลวงอยู่ที่ โตเกียว (Tokyo ) ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto ) บนเกาะฮอนชู (Honshu )