ศาลเจ้าเมจิ Meiji Shrine

ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine : 明治神宮) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji) และ พระราชินีโชเคง (Empress Shōken) ที่ตั้งของศาลเจ้าฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ในย่านฮาราจุคุ ใกล้กับสถานี JR Harajuku แต่พระศพของจักรพรรดิไม่ได้อยู่ที่ศาลเจ้านี้แต่อยู่ที่เมืองเกียวโต

ศาลเจ้าเมจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 ภายหลังที่จักรพรรดิเมจิ ได้เสียชีวิตลง การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และ สร้างโดยนักออกแบบชั้นนำ และ ช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิ ด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะทำให้เป็นป่า บนพื้นที่ 170 เอเคอร์

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกา มีผลทำให้ศาลเจ้าได้รับความเสียหาย หลังจากสงครามเสร็จสิ้นจึงมีการสร้างขึ้นใหม่ และเสร็จในปี ค.ศ. 1958

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่น และ นักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน คนญี่ปุ่นจะไม่นิยมการ Countdown หรือเฉลิมฉลอง แต่จะนิยมเข้าวัดหรือศาลเจ้าในช่วงวันสุดท้ายของปี หรือวันขึ้นปีใหม่gclub.social

บุคคลสำคัญที่มาเยือนศาลเจ้านี้ได้แก่ประธานาธิปดี George W. Bush, Hillary Clinton และรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมัน Guido Westerwelleอาคารหลักของศาลเจ้าเมจิ หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Honden ตัว

อาคารที่เป็นของจริงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1945 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อาคารที่เห็นนี้สร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1958อาคารคากุราเดง Kaguraden (Hall of Shinto Music and Dance) ใช้ประกอบพิธีของศาสนาชินโต ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้า

สวนป่าศาลเจ้าเมจิ อยู่ล้อมรอบศาลเจ้า เป็นป่าที่ปลูกให้กับจักรพรรดิ มีต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น บรรยากาศเหมือนป่าจริงๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่

เหล้าสาเก นำมาถวายให้กับจักรพรรดิเมจิ ตามความเชื่อของญี่ปุ่นเหล้าสาเกเป็นเครื่องดื่มที่นำมาใช้ในการถวายเทพเจ้า

ที่ล้างมือ บ้วนปาก ด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้า

คำแนะนำในการเข้าชมศาลเจ้า

ศาลเค้าเมจิเป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น เข้าชมด้วยความสำรวม
ในอาคารศาลเจ้าห้ามถ่ายรูป แต่ถ่ายจากด้านนอกเข้าไปได้
ชำระล้างมือ บ้วนปากที่หน้าศาลเจ้า ก่อนเข้าไปด้านใน

การเดินทาง
รถไฟ JR : นั่งรถไฟสาย Yamanote Line ลงที่สถานี JR Harajuku และเดินต่อไปอีกประมาณ 5 นาที
รถไฟ Subway : ลงที่สถานี Meiji-jingu mae และเดินต่อไปอีกประมาณ 7 นาที

การเข้าชม
เวลาเปิด – ปิด :
ศาลเจ้าเมจิ ยึดถือตามพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดิน ในแต่ละเดือนเวลาเปิด – ปิด จะไม่ตรงกัน เช่นเดือนพฤษภาคม เปิด – ปิด 5.10 – 18.10 น. และเดือนมกราคม เปิด – ปิด 6.40 – 16.20 น.
Treasure Museum 9.00 – 16.30 น. และปิด 16.00 น. ในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
สวนเมจิ (Meiji Jingu Gardens) เดือนมีนาคม – ตุลาคม 9.00 – 16.30 น. , เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 9.00 – 16.00 น. , เดือนมิถุนายน 8.00 – 17.00 น.
วันปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม :
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเข้าชมได้ฟรี
Treasure Museum 500 เยน
สวนเมจิ (Meiji Jingu Gardens) 500 เยน