วัดโทไดจิ (Todai-ji Temple)

วัดโทไดจิ (Todai-ji Temple) ตั้งอยู่ในจังหวัดนาระ เป็นวัดหลักของนิกายเคะง็อนและมีชื่อทางการว่า กิงโกะเมียวชิเตะโนะ โกะโคะคุโนะ เทะระ (Kinkomyoshiteno Gokokuno-tera) ปี 728 ในสมัยนาระ (710-794) วัดแห่งนี้เรียกว่าคินโชะซานจิ (Kinshosanji) ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโชะมุ เพื่อไว้อาลัยแก่การจากไปของเจ้าชายองค์แรก โมะโตะอิชิโนะ (Motoishino) ที่จากไปก่อนวันครบรอบวันเกิดปีแรกของเขา ต่อมากลายเป็นวัดยะมะโตะโนะคุนิ คอนโคะเมียวจิ (Yamatonokuni Konkomyoji Temple) ซึ่งดำรงมาก่อนวัดโทไดจิ

ปี 743 แนวคิดมหาพระพุทธเจ้าแห่งนาระ (Todaijirushanabutsuzo) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากจักรพรรดิและเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 725 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 749 และโบสถ์ของมหาพระพุทธเจ้าก็ได้รับการก่อสร้างในเวลาเดียวกัน เดือนเมษายน 752 ได้เพิ่มเติมการตกแต่งครั้งสุดท้ายและมีการจัดงานรำลึก ก่อนที่จะสร้างเสร็จ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ วัดใหญ่แห่งตะวันออก (Higashino-oodera) โดยมีการเพิ่มหอคอยตะวันตก หอคอยตะวันออกและหอประชุม รวมถึงชิจิโดะกะรัง (Shichidogaran) หมายถึงวัดที่ประกอบด้วยอาคาร 7 หลัง ซึ่งรู้จักกันในชื่อโทไดจิ อย่างไรก็ตามในปี 855 ส่วนเศียรของพระพุทธรูปได้หล่นลงมาเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ต่อมาในปี 1180 บริเวณพื้นที่ใหญ่ของวัดถูกไฟไหม้ โดยขุนศึก ไทระ โนะ ชิเงะฮะระ (Taira no Shigehara) หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะวัดใหม่ ความซบเซาของกิจกรรมการสอนศาสนาได้รับการฟื้นคืนและในสมัยคะมะคุระ พระสงฆ์จำนวนมากได้มาสอนศาสนาที่นี่ วัดแห่งนี้ถูกทำลายด้วยไฟอีกครั้งปี 1567 ระหว่างสงครามมิโยะชิ-มัตสึนะกะ (Miyoshi-Matsunaga) ช่วงสมัยเซ็งโงะกุ (1467-1590) การบูรณะเป็นไปอย่างยากลำบากและมีเพียงการซ่อมแซมง่าย ๆ เท่านั้น ในสมัยเอโดะ (1603-1868) พระโคเคได้เข้ามามีส่วนร่วม และปี 1692 ได้มีการจัดพิธีบูชาพระพุทธรูป ตลอดจนวิหารของวัดในปี 1709 หลังจากนั้นในยุคเมจิและโชวะได้มีการซ่อมแซมวิหารครั้งใหญ่

ลักษณะเด่นของวัดโทไดจิihatejjredick.com
วัดโทไดจิมีลักษณะเด่นมากมาย มีทั้งประตูวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พระพุทธรูปต่าง ๆ ตลอดจนวิหารนิงัตสึโดะ (Nigatsu-do) เวทีสำหรับการกิจกรรมโอมิสุโทะริ (Omizutori) วิหารที่มีพระพุทธรูปสูง 14.7 เมตร (พระพุทธรูปโทไดจิรุชะนะบัตซึโสะ) โบสถ์ของวัดเป็นอาคารที่ทำจากไม้ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กว้าง 57.7 เมตร ลึก 50.5 เมตร และสูง 49.1 เมตร โดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่ง เล่ากันว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น

เวลาที่เปิดให้บริการ
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.

มีนาคม 8:00 น. ถึง 17:00 น.

เมษายนถึงกันยายน เวลา 7:30 น. ถึง 17.30 น.

ตุลาคม เวลา 7:30 น. ถึง 17:00 น.

การเดินทาง
จากสถานีรถไฟ JR นารา (JR Nara Station) นั่งรถซิตี้บัสไปลงที่ป้าย “ไดบัตสึเด็น คะสุงะไทฉะ มาเอะ (Daibutsuden Kasugataisha-mae)” ใช้เวลาเดิน 5 นาที จากป้ายรถบัส หรือเดิน 20 นาที จากสถานีรถไฟคินเท็ตสึ นารา (Kintetsu Railway Nara Station)