ระบบการคมนาคมที่ญี่ปุ่น

เครือข่ายรถไฟของญี่ปุ่นเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมาก และให้บริการทั่วถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีตารางเวลาที่หนาแน่นและตรงเวลา ทั้งยังสะอาด ปลอดภัยและสะดวกสบาย การเดินทางโดยรถไฟจึงเป็นที่นิยมมากที่สุด

บริการรถไฟของญี่ปุ่น ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนมากมายหลายบริษัท ในแต่ละภูมิภาค แต่ที่ใหญ่ที่สุดคือ Japan Railway (JR) ซึ่งเดิมเคยเป็นของรัฐบาล ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นของเอกชน ในปี 2529 JR บริการรถไฟระยะทางไกลและรถไฟสายเมน ไปยังชุมชนชานเมืองใหญ่ที่หนาแน่นต่าง ๆ ส่วนรถไฟเอกชนนั้นโดยปกติ จะมีระยะทางบริการภายใน 100 กิโลเมตร เชื่อมโยงเมืองใหญ่เข้ากับชานเมือง และเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยม

วิธีใช้รถไฟและรถไฟใต้ดิน

สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ในบ้านเราแล้ว ก็คงจะพอนึกภาพออก เนื่องจากมีวิธีการใช้ที่คล้าย ๆ กัน แต่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องถิ่น

ตารางแสดงเส้นทางและค่าโดยสาร
โดยปกติที่สถานีรถไฟจะมีแผนที่แสดงเส้นทาง และการคิดอัตราค่าโดยสารในแต่ละจุดที่จอด แผนที่นี้จะอยู่ใกล้จุดที่ขายตั๋ว ส่วนใหญ่จะเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่น ยกเว้นตามสถานีใหญ่ ๆ จะมีบริการเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

ตั๋วโดยสาร
ซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องขายตั๋ว หรือเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ อัตราค่าโดยสารจะคิดจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง หากไม่แน่ใจว่าจะต้องเสียค่ารถเท่าใด ทางที่ดีควรจะซื้อตั๋วราคาถูกที่สุดไว้ก่อน แล้วไปจ่ายเพิ่มส่วนที่ยังขาดอยู่เมื่อถึงสถานีปลายทาง

แผงกั้นทางเข้า-ออก
สอดบัตรเข้าไปในช่องรับบัตร แผงที่กั้นจะเปิดออกให้เดินผ่านเข้าไป อย่าลืมเก็บบัตรคืนกลับมาด้วย

ชานชาลา
โดยปกติ รถไฟใต้ดินจะมีเพียงชานชาลาเดียว แต่สำหรับรถไฟธรรมดาในเมืองใหญ่จะมีหลายชานชาลา จะต้องรอให้ตรงกับชานชาลาของรถไฟที่ต้องการจะขึ้น ส่วนใหญ่จะมีป้ายบอกเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ทั้งคันจิและฮิรางานะ ให้ต่อแถวเข้าคิวที่เครื่องหมายแสดงจุดที่ตรงกับประตูรถไฟ Slot Online

บนรถไฟ
บนรถไฟในญี่ปุ่น ภาพที่มักจะเห็นเป็นประจำคือ ภาพของผู้โดยสารที่นั่งหลับ อ่านหนังสือพิมพ์ หรืออ่านการ์ตูน ส่งข้อความทางมือถือ เมื่อรถไฟใกล้ถึงสถานีจะมีเสียงประกาศชื่อสถานีเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่มักจะฟังยาก เหนือประตูรถไฟก็จะมีแผนที่แสดงสถานีที่จอดตามเส้นทาง รวมทั้งจุดลงเพื่อต่อรถ

จุดหมายปลายทาง
เมื่อลงจากรถไฟ ก่อนออกจากสถานีก็ต้องผ่านแผงกั้นทางเข้าออกอีกครั้ง และสอดบัตรลงไปในช่องเช่นเดียวกับขาเข้า ในกรณีที่ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวก็จะไม่ได้รับตั๋วคืน และสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วราคาต่ำกว่าค่าโดยสารจริง ก็จะต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มที่เครื่องปรับราคาอัตโนมัติ หรือที่เคาเตอร์ปรับราคาค่าโดยสาร ก่อนจะออกจากแผงกั้น

การเดินทางระยะไกล
การเดินทางระยะไกลโดยรถไฟนั้น มีความสะดวกสบายและเข้าถึงทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น รถไฟทางไกลส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟ JR และรถไฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ รถไฟหัวกระสุน ชินคังเซน ซึ่งเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2507 กล่าวกันว่าเป็นรถไฟที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก ซึ่งรุ่นใหม่ที่สุดสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 300 กม.ต่อชั่วโมง หากเดินทางจากโตเกียวไปยังเกียวโต เปรียบเทียบระหว่างเครื่องบินกับชินคังเซนแล้ว จะใช้เวลาเท่ากันเลยทีเดียว